اخبار و رویدادها
لیست اخبار
ثبت درخواست وام شهريه دانشجويي نيمسال دوم 95-1394
ثبت درخواست وام شهريه دانشجويي نيمسال دوم 95-1394
1394/11/11 : قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجوییاتوماسیون ثبت درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه از روز شنبه 17 بهمن تا چهارشنبه 19 بهمن فعال میباشددستورالعمل درخواست وام شهریه و نیز فرمهای درخواست وام (شماره 7) و تعهدنامه محضری (شماره 3) پیوست میباشد....
پروژه و کارورزي نيمسال اول 95-1394
پروژه و کارورزي نيمسال اول 95-1394
1394/07/30 : پروژه: دستورالعمل نحوه ارائه پروژه در نیمسال اول 95-1394 در فایل الصاقی میباشد. زمانبندی کلاسهای توجیهی پروژه به شرح زیر میباشد: استاد فرهبد: پنجشنبه 7 آبان از ساعت 12 تا 13 و 13 تا 14 استاد زهرا قاسمی (استاد ستوده) متعاقباً اعلام می گردد استاد نیک قدم سه شنبه 5 آبان از ساعت 14 تا 16 استاد استوار یکشنبه 3 آبان ساعت 16 استاد حبیب زاده پنجشنبه 7 آبان ساعت 8 تا 13 استاد (موسی قاسمی) اسماعیلی چهارشنبه 6 آبان ساعت 13 تا 15 استاد رمضانی یکشنبه 10 آبان ساعت 15 تا 16 استاد صدری متعاقباً اعلام ......
بنياد شهيد و امور ايثارگرانصندوق رفاهامور فرهنگي