اخبار و رویدادها
لیست اخبار
دستورالعمل پروژه کارورزي نيمسال دوم 95-1394
دستورالعمل پروژه کارورزي نيمسال دوم 95-1394
1395/01/24 : دستورالعمل پروژه و دستورالعمل و کاربرگ های کارورزی کارآموزی نیمسال دوم 95-1394 در الصاق این خبر قابل دریافت میباشد...
يازدهمين دوره اعتکاف دانشجويي
يازدهمين دوره اعتکاف دانشجويي
1394/12/16 : یازدهمین دوره اعتکاف دانشجویی...
ثبت درخواست وام شهريه دانشجويي نيمسال دوم 95-1394
ثبت درخواست وام شهريه دانشجويي نيمسال دوم 95-1394
1394/11/11 : قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجوییاتوماسیون ثبت درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه از روز شنبه 17 بهمن تا چهارشنبه 19 اسفند فعال میباشددستورالعمل درخواست وام شهریه و نیز فرمهای درخواست وام (شماره 7) و تعهدنامه محضری (شماره 3) پیوست میباشد....
بنياد شهيد و امور ايثارگرانصندوق رفاهامور فرهنگي